Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1056/17

  Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Bogusławie Banaszczyku posiadającym nr PESEL 37051901134, zmarłym dnia 14 października 2016 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Sadach przy ul. Kobylnickiej 21.

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.05.15 do 2018.08.15

 • Ogłoszenie w sprawie II Co 826/18

  Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział II Cywilny zawiadamia, że w postępowaniu egzekucyjnym o świadczenie pieniężne z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu prowadzonym przez Karola Rzeteckiego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w sprawie Kms 2/17, ustanowiono na podstawie art. 818 § 1 k.p.c. (stosowanego przez analogię) dla dłużnika Labitech Spółki z o.o. w Poznaniu, kuratora w osobie adw. Anny Konrady – adres do doręczeń Poznań ul. Mickiewicza 18a/3.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.05.14 do 2018.06.14

   

 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 4211/17

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 08 maja 2018 r. w sprawie I Nc 4211/17 z powództwa Miasta Poznań Zarządu Transportu Miejskiego z siedzibą w Poznaniu przeciwko Mirosławowi Grześkowiakowi  o zapłatę zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c. i uchyleniu nakazu zapłaty z dnia 20 września 2017 r.

  Pouczenie:

  Pozwanemu przysługuje prawo złożenia skargi w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią postanowienia.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.05.14 do 2018.06.14

 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 4231/17

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 08 maja 2018 r. w sprawie I Nc 4231/17 z powództwa Miasta Poznań Zarządu Transportu Miejskiego z siedzibą w Poznaniu przeciwko Michałowi Filary  o zapłatę zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c. i uchyleniu nakazu zapłaty z dnia 20 września 2017 r.

  Pouczenie:

  Pozwanemu przysługuje prawo złożenia skargi w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią postanowienia.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.05.14 do 2018.06.14