E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 1; działu VIII tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze to postępowanie odrębne, którego istota polega na szybkim wydaniu orzeczenia w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Elektroniczne Postępowanie Upominawcze dostępne jest w sprawach rozpatrywanych w:

  • I Wydziale Cywilnym,
  • IX Wydziale Cywilnym,
  • V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Udostępnienie akt zgodnie z § 246 b ust. 5 regulaminu urzędowania Sądów Powszechnych jest dostępne w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Kamiennogórska 26.

Rejestr zmian dla: E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-20
Publikacja w dniu:
2020-04-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Krzysztof Matusiak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-11-13
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Magdalena Nowicka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2010-06-22
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d