Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Postanowienie w sprawie I C 2641/19

  Sygn. akt I C 2641/19

  POSTANOWIENIE
  Dnia 19 listopada 2020 r.

  Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym w osobie Agnieszki Przybylskiej po rozpoznaniu  w dniu 19 listopada 2020 r. w Poznaniu  na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa  Credit Agricole Bank Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Vorona Oleg o zapłatę w przedmiocie wniosku pełnomocnika powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego

  postanawia:

  1. podjąć zawieszone postępowanie
  2. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanego Vorona Oleg nr PESEL  75092316814 ostatnio zamieszkałego  w Poznaniu przy ul. Kornela Makuszyńskiego 44  kuratora w osobie radcy prawnego  Joanny Kopania ul. Naramowicka 217d/44 61-611 Poznań   (art. 144 § 1 i 4 k.p.c.)


  Starszy Referendarz sądowy

  Agnieszka Przybylska

   

  Pouczenie:

  Postanowienie jest prawomocne w dniu wydania.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.11.26 do 2020.12.28

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 101/20

   

  Ogłoszenie

   

   

  W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale IX  Cywilnym, pod sygnaturą akt IX Ns 101/20 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Poznań przy udziale Katarzyny Pirszel o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Kazimierze Jaenich, ur. 21 grudnia 1927 r. w Poznaniu, zm. 14 stycznia 2017 r. w Poznaniu i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu.    

  Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Barbary Kazimiery Jaenich, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.11.20 do 2021.02.23

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1200/19

  Ogłoszenie o sporządzeniu spisów inwentarza

   

  W dniu 07-09-2020 roku w sprawie I Ns 1200/19 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Lobermajerze zmarłym w dniu 25-12-1964 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu i po Antoninie Lobermajer zmarłej w dniu 23-12-1979 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu. Spisy inwentarza sporządza Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Michał Rojewski.

   

  POUCZENIE

  Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.11.20 do 2020.12.22


 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 322/20

  IX Ns 322/20

   

   


   Ogłoszenie

     „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 10 listopada 2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jacku Józefie Łuczaka zmarłym w dniu 22 października 2019 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.11.19 do 2021.02.22

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 667/20

   IX Ns 667/20

   

  Ogłoszenie

   „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 9 października 2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bogusławie Stanisławie Resterny zmarłym w dniu 9 września 2014 roku w Wągrowcu, ostatnio zamieszkałym w Wirach.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.20 do 2021.01.21

 • Ogłoszenie w sprawie I N 808/20

  Sygn. akt: I N 808 /20

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Wicie Wawrzykiewiczu posiadającej nr PESEL 55112410737 zmarłego dnia 02 października 2018 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Kolejowej 38 m 12”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.19 do 2021.01.20

 • Ogłoszenie w sprawie I N 794/20

  Sygn. akt: I N 794 /20           

  Ogłoszenie

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Bernardzie Kujawa posiadającej nr PESEL 57082509691 zmarłego dnia 19 lipca 2020 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałego w Komornikach przy ul. Poznańskiej 129”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.19 do 2021.01.20

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 729/19

  Sygn. akt I Ns 729/19

   

  „Ogłasza się, że w dniu 08 października 2020 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 729/19 w tutejszym sądzie zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Antonim Soboczyńskim, zmarłym dnia 01 maja 2018 r. w Sierosławiu ostatnio zamieszkałym w Sierosławiu przy ul. Tenisowej 19.”

   

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.14 do 2021.01.15

   

   

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 613/20

  IX Ns 613/20

   Ogłoszenie

   

   „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 5 października 2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stanisławie Jerzynie zmarłym w dniu 23 września 2017 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.12 do 2021.01.13

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 668/20

  IX Ns 668/20

   

   Ogłoszenie

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 21 września 2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Skałeckim posiadającym nr PESEL 57030318696  zmarłym dnia 10 listopada 2018 roku w Dąbrówce, ostatnio zamieszkałym w Dąbrówce”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.12 do 2021.01.13

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-11-19
Publikacja w dniu:
2020-11-20
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenia w sprawach I Ns 1200/19 oraz IX Ns 101/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-11-19
Publikacja w dniu:
2020-11-19
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 322/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-21
Publikacja w dniu:
2020-10-21
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 2007/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-20
Publikacja w dniu:
2020-10-20
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 667/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-19
Publikacja w dniu:
2020-10-19
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I N 808/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-19
Publikacja w dniu:
2020-10-19
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I N 794/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-19
Publikacja w dniu:
2020-10-19
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 192/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-14
Publikacja w dniu:
2020-10-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 1478/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-14
Publikacja w dniu:
2020-10-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 286/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-14
Publikacja w dniu:
2020-10-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 729/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-14
Publikacja w dniu:
2020-10-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 193/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Nc 4068/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 1322/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 613/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 668/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-07
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 308/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-05
Publikacja w dniu:
2020-10-05
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Nc 4217/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-09-23
Publikacja w dniu:
2020-09-23
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenia w sprawach I Ns 562/20, I Ns 284/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-09-22
Publikacja w dniu:
2020-09-22
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 1612/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-09-16
Publikacja w dniu:
2020-09-16
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenia w sprawach IX Nc 4920/19, IX C 93/20, IX Nc 5728/18, IX Ns 415/20, IX C 2448/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-09-14
Publikacja w dniu:
2020-09-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenia w sprawach I Ns 1253/19, I Ns 285/20, I Ns 1299/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-08-27
Publikacja w dniu:
2020-08-27
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 67/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-08-26
Publikacja w dniu:
2020-08-26
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 1377/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-08-26
Publikacja w dniu:
2020-08-26
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 612/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-23
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 884/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-23
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie II Co 232/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-21
Publikacja w dniu:
2020-07-22
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX C 559/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-17
Publikacja w dniu:
2020-07-17
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 845/13
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
2020-07-16
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 1471/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-14
Publikacja w dniu:
2020-07-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 1292/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-13
Publikacja w dniu:
2020-07-13
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX C 432/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-13
Publikacja w dniu:
2020-07-13
Opis zmiany:
b/d