Konta bankowe

Konta bankowe Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

dla wpłat z tytułu:

dochodów budżetowych (opłaty sądowe, wpisy, koszty, grzywny):

NBP O/O Poznań Nr 79 10101469 0071 8422 3100 0000

sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków i tłumaczy, wpłaty za wpis do Rejestru Spadkowego):

NBP O/O Poznań Nr 19 10101469 0071 8413 9800 0000

Kod BIC Banku NBP: NBPLPLPW,
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski „PL".

Informujemy, że wpłaty i wypłaty bezgotówkowe w walucie obcej Bank NBP realizuje przeliczając wartość waluty na złote wg. tabeli kursów NBP.

sum depozytowych - (poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty, wadia, grzywny Fundusz Pracy):

39 1130 1017 0021 1000 1090 0004 PLN

12 1130 1017 0021 1000 1090 0005 USD

93 1130 1017 0021 1000 1090 0002 EUR

23 1130 1017 0021 1000 1090 0001 CHF

66 1130 1017 0021 1000 1090 0003 GBP

Kod SWIFT: GOSKPLPW

Kod IBAN: PL

Wszystkie rachunki sum depozytowych prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu ul. Składowa 5

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.01.2015r kasa Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nie będzie realizować wpłat gotówkowych na konto sum depozytowych. Wpłat środków na konta depozytowe należy dokonywać przelewem na wskazane numery rachunków bankowych.

PRZY KAŻDEJ WPŁACIE PROSIMY WPISAĆ SYGNATURĘ AKT SPRAWY, NR KD, IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO.

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym

BGK o/Poznań Nr 39 1130 1088 0001 3100 3820 0006

*Przy każdej wpłacie należy podać sygnaturę sprawy NF*

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-28
Publikacja w dniu:
2019-10-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Krzysztof Matusiak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-05-05
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Magdalena Nowicka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2009-01-07
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d