Kontakt z administratorem

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu można skontaktować się z administratorem oddz.informatyczny@poznan-grunwald.sr.gov.pl.

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.