Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 162/19

                                                                         Sygn.  I Ns 162/19

   OGŁOSZENIE

   

  Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 162/19, w toczącym się postępowaniu z wniosku Elektromontaż – Poznań Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu  zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego w dniu 28 marca 2019 r. wydano postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na do depozytu sądowego kwoty 121,40 złotych jako świadczenia należnego wierzycielowi  z tytułu wykupu przymusowego akcji imiennych zwykłych spółki (wnioskodawcy)   w liczbie 10 akcji o nr od 5392423 do 5392432, których właścicielem wpisanym   w księdze akcyjnej jest uczestnik postępowania, ustalić, że kwota depozytu zostanie wydana wierzycielowi pod warunkiem wykazania tożsamości, zaś w przypadku śmierci wierzyciela – jego spadkobiercy lub spadkobiercom pod warunkiem należytego wykazania ich uprawnień do dziedziczenia po wierzycielu,

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny wzywa uprawnionego(-ych) do podjęcia depozytu w terminie 10 lat i poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego(-ych) we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa.

   

                                                                    Starszy referendarz sądowy

                                                                          Agnieszka Przybylska


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.03 do 2021.01.05


 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 184/19

  Sygn. I Ns 184/19

   OGŁOSZENIE

   

  Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 184/19, w toczącym się postępowaniu z wniosku Elektromontaż – Poznań Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu  zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego w dniu 28 marca 2019 r. wydano postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 121,40 złotych tytułem wykupu przymusowego akcji imiennych zwykłych spółki (wnioskodawcy) liczbie 10 o nr 5404100 do nr 5405109 których właścicielem wpisanym w księdze akcyjnej jest Roman Stróżyk (uczestnik postępowania )  depozyt zostanie wydany spadkobiercą wierzyciela pod warunkiem należytego wykazania ich uprawnień do dziedziczenia po wierzycielu,

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny wzywa uprawnionego(-ych) do podjęcia depozytu w terminie 10 lat i poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego(-ych) we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa.

   

   

                                                                 Starszy referendarz sądowy

                                                                       Agnieszka Przybylska


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.03 do 2021.01.05


   

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 174/19

  Sygn. akt I Ns 174/19

  OGŁOSZENIE                       

   

  1. Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 174/19, w toczącym się postępowaniu z wniosku Elektromontaż – Poznań Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu  zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego w dniu 28 marca 2019 r. wydano postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 182,10 złotych jako świadczenia należnego wierzycielowi z tytułu wykupu przymusowego akcji imiennych zwykłych spółki (wnioskodawcy) w liczbie 15 akcji o nr od 5399378 do 5399392, których właścicielem wpisanym w księdze akcyjnej jest uczestnik postępowania, wydana wierzycielowi pod warunkiem wykazania tożsamości, zaś w przypadku śmierci wierzyciela – jego spadkobiercy lub spadkobiercom pod warunkiem należytego wykazania ich uprawnień do dziedziczenia po wierzycielu,

   

  1. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny wzywa uprawnionego(-ych) do podjęcia depozytu w terminie 10 lat i poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego(-ych) we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa.

                                                         /-/ Starszy referendarz sądowy Agnieszka Przybylska


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.06.26 do 2020.12.30

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 816/16

  OGŁOSZENIE

  „Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18.10.2006 r. – o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537) – wezwać uczestniczkę Henrykę Koblańską, aby w terminie 3 lat od daty otrzymania niniejszego wezwania podjęła z depozytu Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu kwotę 967,40 złotych złożoną przez Gminę Komorniki stosownie do postanowienia z dnia 22 maja 2017 r. wydanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny w sprawie o sygn. akt IX Ns 816/16”

  Proszę pouczyć uczestniczkę, że jeżeli nie podejmie wskazanych pieniędzy w terminie 3 lat od momentu otrzymania powyższego wezwania, to pieniądze te przejdą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej,

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.06.22 do 2020.12.23

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-08-11
Publikacja w dniu:
2020-08-11
Opis zmiany:
Modyfikacja okienka z komunikatami
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-08-11
Publikacja w dniu:
2020-08-11
Opis zmiany:
Aktualizacja okienka z komunikatami