Ogłoszenia w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów sądowych

Artykuły

  • Ogłoszenie w sprawie I Ns 780/18

    Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 780/18, w toczącym się postępowaniu z wniosku ENEA Operator. Sp. z o.o. o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego w dniu 11-10-2019 r. wydano postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.840,50 zł tytułem odszkodowania ustalonego przez Starostę Szamotulskiego decyzją z 11-06-2018 r. nr GN.6821.7.2017 należnego następcom prawnym zmarłego Władysława Gęzikiewicza z tytułu szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 215/4, obręb Gaj Mały, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1A/00007169/0; depozyt zostanie wydany wierzycielowi po wykazaniu aktem notarialnym, prawomocnym orzeczeniem sądu lub innym dokumentem przysługującego mu prawa do odszkodowania lub jego części.

     

    Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny wzywa uprawnionego(-ych) do podjęcia depozytu w terminie 10 lat i poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego(-ych) we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa.


    Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.01.16 do 2020.07.17

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-07
Publikacja w dniu:
2017-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Pajor
Dokument z dnia:
2016-12-14
Publikacja w dniu:
2016-12-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Pajor
Dokument z dnia:
2016-12-14
Publikacja w dniu:
2016-12-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Pajor
Dokument z dnia:
2016-12-14
Publikacja w dniu:
2016-12-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Pajor
Dokument z dnia:
2016-12-14
Publikacja w dniu:
2016-12-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Michał Pajor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-14
Publikacja w dniu:
2016-12-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Pajor
Dokument z dnia:
2016-12-14
Publikacja w dniu:
2016-12-14
Opis zmiany:
b/d